قبلی

انواع سبک های ابراز خشم

شیوه ابراز خشم، به تجربه ها، ارزش ها، و باورهای قبلی فرد بستگی دارد. افراد براساس تجربه های قبلی خود در خانواده، دوستان و اجتماع، پاسخ های اجتماعی یا فرهنگی مناسب برای ابراز خشم را یاد می گیرند. در زیر به مهمترین سبک های ابراز خشم اشاره شده است:

۱. سرکوب خشم

اشاره به خشمی دارد که فرد از آن آگاه است ولی آن را بیان نمی کند. فرد حقوق خود را نادیده می گیرد و از آن دفاع نمی کند. گاهی سرکوب خشم شیوه ای برای اجتناب به صدمه زدن به کسانی است که برای ما مهم هستند. ولی سرکوب خشم سالم نیست چون از بین نمی رود و به صورت پنهان باقی می ماند و فرد مدت های طولانی آن را با خود حمل می کند. ممکن است خشم انباشته شده در زمان دیگر به شکل نامناسب بروز کند. علاوه براین، سرکوب خشم می تواند اثرات منفی درازمدتی روی سلامت جسمی و روانی شامل بیماری قلبی-عروقی، سرطان، فشارخون بالا و افسردگی داشته باشد.

۲. جا بجایی خشم

خشم به شیء یا فردی که عامل اصلی خشم نیست منتقل می شود. مثلا فرد عصبانی به اشیا لگد می زند یا خشم خود را سر همسر و فرزندان خود خالی می کند. این شیوه ی ابراز خشم در کوتاه مدت به دلیل رها شدن تنش هیجانی و جسمی احساس بهتری در فرد ایجاد می کند. اما در دراز مدت به روابط فرد صدمه می زند و در او احساس گناه و افسردگی ایجاد می کند.

۳. سبک پرخاشگرانه

فرد سعی می کند با رفتارهای پرخاشگرانه خشم خود را بروز دهد. او با تهدید کردن، تحقیر کردن، و ضربه زدن به دیگران تلاش می کند به اهداف خود برسد. فرد برای اهداف و حقوق دیگران اهمیتی قائل نیست. همیشه خود را بر حق می داند و به حرف های دیگران گوش نمی دهد.

۴. پرخاشگری انفعلالی

در این روش فرد پرخاشگری خود را به شیوه های منفعل ابراز می کند. فرد با لجبازی، کج خلقی، ترشرویی، اهمال کاری، یا ناکارآمدی خشم خود را بروز می دهد. روش دیگر کناره گیری اجتماعی و رفتار غیر همکارانه است. فرد می خواهد با کمترین میزان ریسک به هدف خود دست پیدا کند.

۵. سبک قاطعانه

این شیوه مناسب ابراز خشم است. در این روش فرد احساسات، نگرش ها، و نظرات خود را صادقانه و صریح بیان می کند. در حالی که از حقوق خود دفاع می کند، به حقوق دیگران نیز احترام می گذارد. فرد احساسات و نگرانی ها را بدون حمله به طرف مقابل و آشفته کردن خود یا دیگری بروز می دهد.

 

منبع

فتحعلی لواسانی، ف. (بی تا). مدیریت خشم: کتاب مرجع. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. برگرفته از hd.lums.ac.ir

نظر بدهید