قبلی

سخن روز

یک درخت هر چقدر هم که بزرگ باشد، با یک دانه آغاز می شود و طولانی ترین سفرها با اولین قدم.

نظر بدهید