قبلی

آزمون DASS 21

۱.برایم مشکل است آرام بگیرم
۲.متوجه شده ام دهانم خشک شده است.
۳.فکر نمیکنم بتوانم هیچ نوع احساس خوبی را تجربه کنم.
۴.تنفس کردن برایم مشکل است.
۵.برایم سخت است در انجام کار پیشقدم شوم.
۶.به موقعیت هایم به طور افراطی واکنش نشان می دهم.
۷.در بدنم احساس لرزش میکنم.
۸.احساس میکنم انرژی روانی زیادی مصرف میکنم.
۹.نگرانم که مبادا در بعضی موقعیت‌ها دچار ترس شوم و یا به کار احمقانه‌ای دست بزنم.
۱۰.احساس میکنم چیزی ندارم که منتظرش باشم.
۱۱.خودم را پریشان و سردرگم احساس میکنم.
۱۲.آرام بودن و در آرامش به سر بردن برایم مشکل است.
۱۳.احساس دلمردگی و دل شکستگی دارم.
۱۴.نسبت به هر چیزی که مرا از کار باز دارد بی‌تحمل و نابردبارم (صبر و تحمل ندارم).
۱۵.احساس میکنم که هر لحظه ممکن است دچار ترس و وحشت شوم.
۱۶.قادر نیستم درباره خیلی چیزها شور و شوق از خود نشان بدهم.
۱۷.احساس میکنم به عنوان یک فرد ارزش زیادی ندارم.
۱۸.فکر میکنم بسیار حساس و زودرنج هستم.
۱۹.بدون اینکه هیچ گونه فعالیت بدنی انجام بدهم متوجه شده ام که قلبم غیر عادی کار میکند (مثلا ضربان شدید قلب یا از کار افتادن آن برای چند لحظه)
۲۰.بدون هیچ دلیل موجهی احساس ترس میکنم.
۲۱.احساس میکنم زندگی بی معناست.

نظر بدهید