قبلی

افراد دشوار چه کسانی هستند؟

“افراد دشوار” به افرادی گفته می‌شود که به دلیل دارا بودن خصوصیات شخصیتی یا عاطفی خاص، برقراری ارتباط با آنها برای شما دشوار است. رویارویی با افراد دشوار یک امر اجتناب‌ناپذیر در زندگی روزمره شماست که باعث ایجاد استرس و پریشانی می‌شود، خواه به عنوان یک همسایه، خویشاوند، همکار، یا مشتری.

شدت دشواری این افراد با توجه به نوع شخصیتی که دارند، متفاوت است: مانند شخصیت همه‌چیز‌دان، منفعل، شاکی، یا انتقاد کننده.

توسعه مهارت‌های برخورد با افراد دشوار به شما کمک می‌کند از تنش‌ها و استرس‌ها در روابطتان با آن‌ها بکاهید.

به طور کلی برای یک مواجهه موثر با این افراد، شما باید دو راهکار زیر را عملی کنید:

۱) ماهیت دشواری این افراد را مشخص کنید. رفتارهای آزار دهنده ی آنها را شناسایی و نوع شخصیت دشوار آن ها را مشخص کنید.

۲) به جای تلاش برای تغییر آنها، آنها را درک کنید. هرگز سعی نکنید آنها را برای تغییر رفتار خود نصیحت کنید، بلکه علت رفتار آنها و انگیزه هایشان را پیدا کنید. این کار آنها را آرام می کند و ممکن است آنها را ترغیب کند که یک رویکرد بهتر و متعادل تری را نسبت به شما اتخاذ کنند.

۳) در مقابله با رفتارهای آنان با زیرکی و درایت رفتار کنید.

منبع
Dealing with difficult people. (n.d.). Retrieved from www.cleverism.com

نظر بدهید