قبلی

چرا دچار کمبود زمان می شویم؟

در طول روز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. ولی گاهی احساس می کنیم زمان ما محدود است. اما چرا زمان کم می آوریم؟ چرا نمی‌رسیم در زمان تعیین‌شده تمام‌کارها را انجام دهیم؟ چرا همیشه کارهای عقب‌افتاده داریم؟
در ادامه به بررسی دلایلی می پردازیم که باعث می شود دچار کمبود زمان بشویم.
هدف گذاری غیرواقعی: هنگامی که بر رویاهای بزرگ و غیر واقعی تمرکز می کنید، احساس می کنید برای رسیدن به آن ها زمان کافی در اختیار ندارید. پس برای مدیریت بهتر زمان اهداف واقعی و دست یافتنی برای خود انتخاب کنید.
عدم مهارت در اولویت بندی کارها: گاهی اوقات با حجم وسیعی از کارها رو به رو هستید و نمی دانید کدام را باید انجام دهید. عدم مهارت در اولیت بندی کارها باعث می وشد وقت خود را صرف کارهایی کنید که از اهمیت کمتری برخوردارند و زمان و انرژی خود را هدر دهید. بنابراین باید بیاموزید کارهای خود را بر اساس فوریت و اهمیت دسته بندی کنید و به آنها رسیدگی کنید.
عدم واگذار کردن کارها به دیگران: باعث می شود که وقت زیادی را صرف کارهایی کنید که می توانست توسط شخص دیگری انجام داده شود. بنابراین انجام بعضی کارها را به درستی به اشخاص دیگر واگذار کنید و خود به انجام کارهای مهم تر بپردازید.
کمال گرایی: افرادی که تمایل به انجام بی عیب و نقص کارهایشان دارند، دچار کمبود زمان می شوند. بنابراین سعی کنید سطح استاندارد منطقی و قابل قبولی برای انجام کارهای خود در نظر بگیرید و از پرداهتن به جزئیات غیر مهم بپرهیزید.
عدم انگیزه: افرادی که انگیزه کافی ندارند، کارهای خود را کندتر بیش می برند.
عدم حل مسئله: استفاده از روش های ناکارآکامد برای حل مشکلات باعث هدر رفتن زمان می شود. بنابراین با استفاده از مهارت حل مسئله ریشه ی مشکلات را شناسایی کنید و برای حل کردن آن ها اقدام کنید.
عدم مهارت نه گفتن: افرادی که نمی توانند به دیگران «نه» بگویند، مجبور می شوند بار مسئولیت ها و کارهای دیگران را به دوش بکشند و به خواسته های آن ها تن در دهند. بنابراین یاد بگیرید هر جا لازم است با جرأت «نه» بگویید.
اهمال کاری: به تاخیر انداختن کارها باعث می شود کارها در وقت مقرر انجام نگیرد و فرد زمان زیادی از لحاظ فکری درگیر کار انجام نشده باقی بماند. بنابراین سعی کنید علت اهمال کاری خود را پیدا کنید و آن را کنار بگذارید.
بی نظم بودن: بی نظم بودن باعث می شود حجم زیادی از وقت و انرژی خود را صرف یافتن اشیا و وسایلی کنید که در جای خود قرار ندارند. بنابراین سعی کنید با نظم بخشیدن به امور زندگی خود از میزان زمان، انرژی، هزینه ها، و استرس خود بکاهید.
دیر بلند شدن از خواب: سحر خیز بودن زمان بیشتری برای انجام کارهایتان در اختیارتان می گذارد.

منبع
شاملو.، ث. (بی تا). مدیریت زمان. برگرفته از Ijn.iums.ac.ir
William, K. D. (n.d.). 10 Reasons Why Some People Feel Like They Don’t Have Enough Time. Retrieved from lifehack.org

نظر بدهید