قبلی

هفت چالش ارتباط

«هفت چالش» نوشته دنیس ریورز، نکته‌ها و تمرین‌هایی برای برقراری ارتباط مشارکتی با افراد، اعم از دوستان، نزدیکان، همسر، فرزندان و غریبه‌ها دارد. راه‌کارهایی که این کتاب پیش پای شما می‌گذارد، کمک خواهند کرد تا مکالمات خود را به گونه‌ای هدایت کنید که هم برای شما و هم برای طرف مقابل رضایت‌بخش‌تر باشد. هرچند که این هفت مهارت دربرگیرندهٔ همهٔ آنچه که یک فرد باید برای صحبت کردن، گوش دادن و رفع تضادها بداند، نیست اما این مهارت‌ها بخش عمده‌ای از ضروریات را دربرمی‌گیرند و لذا نقطه شروع خوبی محسوب می‌شوند.

ترجمه علیرضا جلالی فراهانی, انتشارات سپید، سال ۱۳۹۱

نظر بدهید