قبلی

از حال بد به حال خوب (شناخت درمانی)

نوشته دیوید برنز

آشنایی با روش های رهایی از اضطراب و افسردگی و رسیدن به آرامش و نشاط در زندگی و ایجاد روابط صمیمانه با افراد از مضامین اصلی این کتاب می باشد . شما با خواندن این کتاب می آموزید که چگونه افکار و احساسات منفی خود را تغییر دهید و فکری سالم و شاداب داشته باشید. همچنین می اموزید که چگونه می توان با افراد جامعه ارتباطی صحیح داشت و از اضطراب ها و نگرانی های اجتماعی به دور بود .

افسردگی، عزت نفس، اعتماد به نفس، ترس، اضطراب، فوبیا، اهمال کاری، ضعف‌ در مهارت ارتباطی و کنار آمدن با آدم‌های دشوار، از جمله موضوعاتی هستند که دیوید برنز به هر یک، بخش مستقلی را اختصاص داده و در هر مورد کوشیده است از روش‌ها و تکنیک‌های شناخت درمانی برای کمک به حل مشکل و درمان آن موضوع استفاده کند.

بخش کوچکی از کتاب هم به داروهای افسردگی و تغییر خلق اختصاص پیدا کرده است.

کتاب از حال بد به حال خوب و یک کتاب خودیاری به حساب می‌آید که برای مخاطبان عادی نوشته شده است. شاید تنها بخش پایانی آن باشد که نویسنده تصریح کرده آن را برای درمان‌گران (و البته بیماران کنجکاو) در نظر گرفته است.

نوشته دیوید برنز، ترجمه مهدی قراچه داغی، انتشارات آسیم، ۱۳۹۷

نظر بدهید