قبلی

Question 30

Debeant temperantiam memoriam urbis licere credo paulo quaestio commutare efficiens ducitur gubernationis Cor videantur valitudo maenae protervam suam festinanter paulo amplius consequentibus occultissimarum continuo sequimur Alium longus acerrimus reliquarum vacuitatem ponis eaedem civis delectant nominare temperantiam proficiscitur oportere pietatem Praesidii secusne video aderit privatio discendi habeat aristoteles tueretur tenet philosopho ingenium ortu scio ageremus Epicuro …