قبلی

وقتی زندگی مسیرش را به سمت دشوارتر شدن عوض می کند، شما به سمت قوی تر شدن تغییر مسیر دهید.

سخن روز

بهترین راه بدست آوردن اعتماد به نفس انجام کارهایی است که از آن می ترسیم.

سخن روز

یک درخت هر چقدر هم که بزرگ باشد، با یک دانه آغاز می شود و طولانی ترین سفرها با اولین قدم.

سخن روز

تو شاهکار خلقتی تحقیر را باور نکن آزاد شو از بند خویش زنجیر را باور نکن خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید پرواز کـــن تا آرزو، زنجیر را باور نکن

سخن روز

اگر یقین داری روزی پروانه می شوی، بگذار روزگار هر چه می خواهد پیله کند.

شادی

شادی، نه فضیلت است، نه لذت، نه این و نه آن، بلکه به مفهوم رشد است. ما وقتی شاد هستیم که در حال رشد باشیم.

سخن روز

زمستان، نوید دهنده ی بهار است. آسمان پیش از طلوع، تاریکترین است. طوفان هر قدر سهمگین تر باشد، رنگین کمانش درخشان تر است. روزهای سخت همیشه پیش از بهترین روزها می آیند. امیدتان را از دست ندهید، چون هرگزنمی دانید فردا چه خواهد شد.

اندیشه مثبت

همیشه روز را با اندیشه ای مثبت به پایان برسانید; مهم نیست که چقدرسخت گذشت، فردا فرصتی تازه است برای بهتر کردن آن

سخن اول

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید این قوانین فردی شماست که ناراحتتان کرده است نه رفتار طرف مقابل . . .