قبلی

سگ سیاه افسردگی

افسردگی! حتما شما هم از سگ سیاهی که این روزها سایه اش در زندگی همه ما سنگینی می کند اطلاع دارید.

سگی که سیاهیش زندگی بسیاری از مردم را دچار خودش کرده و حتی جان بسیاری را گرفته است.

این ویدئو را ببینید تا متوجه شوید که این سگ سیاه با زندگی افراد چه می کند.

نظر بدهید