قبلی

چرا آموخته هایمان را به سرعت فراموش می کنیم؟

عوامل مختلفی در فراموشی آموخته ها دخیل هستند، از جمله: • یادگیری سطحی و بدون توجه به معنا انجام شده است. • آموخته ها مرور نشده اند. • استرس و خواب ناکافی حافظه را ضعیف می کند. چگونه آموخته هایمان را در حافظه تثبیت کنیم؟ طبق نظریه ابینگهاوس ، اگر افراد برای تثبیت آموخته های …