قبلی

انواع سبک های ابراز خشم

شیوه ابراز خشم، به تجربه ها، ارزش ها، و باورهای قبلی فرد بستگی دارد. افراد براساس تجربه های قبلی خود در خانواده، دوستان و اجتماع، پاسخ های اجتماعی یا فرهنگی مناسب برای ابراز خشم را یاد می گیرند. در زیر به مهمترین سبک های ابراز خشم اشاره شده است: ۱. سرکوب خشم اشاره به خشمی …

چگونه بفهمید خشم شما یک مشکل محسوب می شود؟

آیا خشم یک هیجان مضر است؟ خشم، یک پاسخ فیزیولوژیک بدن است تا افراد بتوانند در خطرات از خود محافظت کنند. خشم در شکل سالم خود به مغز هشدار می دهد که یک چیزی غلط است و برای اصلاح موقعیت، انگیزه و انرژی فراهم می کند. بنابراین خشم به خودی خود چیزی نیست که آن …

چه عواملی باعث برانگیخته شدن خشم می شوند؟

عوامل مختلفی باعث برانگیخته شدن خشم می شوند که می توان آنها را به عوامل درونی و بیرونی و یا ترکیبی از آنها تقسیم کرد. • عوامل درونی شامل شخصیت فرد، فقدان مهارت های حل مساله، اثرات هورمون ها، اضطراب و… باشد. • عوامل بیرونی شامل حوادثی است که بوسیله دیگران و یا محیط ایجاد …

خشم چیست و چه علایمی دارد؟

خشم، یک هیجان طبیعی است که هر انسانی آن را تجربه می کند. خشم معمولا پاسخی به ناکامی است که تقریبا در تمام موقعیت های مختلف زندگی روزمره ممکن است آن را تجربه کنیم. تعریف خشم خشم یک حالت هیجانی ناخوشایند است که در واکنش به ناکامی یا برآورده نشدن نیازها بوجود می آید. خشم …