قبلی

چرا آموخته هایمان را به سرعت فراموش می کنیم؟

عوامل مختلفی در فراموشی آموخته ها دخیل هستند، از جمله:

• یادگیری سطحی و بدون توجه به معنا انجام شده است.

• آموخته ها مرور نشده اند.

• استرس و خواب ناکافی حافظه را ضعیف می کند.

چگونه آموخته هایمان را در حافظه تثبیت کنیم؟

طبق نظریه ابینگهاوس ، اگر افراد برای تثبیت آموخته های خود تلاش نکنند، به مرور زمان این آموخته ها فراموش می شوند. منحنی فراموشی “ابینگهاوس” کاهش توانایی مغز برای نگهداری اطلاعات در طول زمان را بیان می کند.  نگهداری حافظه در زمان یادگیری ۱۰۰ درصد است. سپس و به سرعت در اولین روزهای بعد از آن به ۴۰ درصد می رسد و سپس و بطور آهسته سرعت فراموشی کاهش می یابد.

 

برای جلوگیری از فراموشی باید طی زمان های معین مطالب را مرور کنید تا مطالب در ذهن شما تثبیت شود و به سختی آن ها را از یاد ببرید.

فواصل زمانی برای مرور آموخته ها

مرور مطالب طی پنج مرحله زیر سبب تثبیت آموخته ها می شود:

۱. مرور مطالب بلافاصله پس از یادگیری

۲. مرور مطالب ۲۴ ساعت بعد از یادگیری

۳. مرور مطالب ۶ روز بعد از یادگیری

۴. مرور مطالب ۱۰ روز بعد از یادگیری

۵. مرور مطالب ۱ ماه بعد از یادگیری

۶. مرور مطالب ۳ ماه بعد از یادگیری

نظر بدهید