لوپ افسردگی

در این ویدئو دکتر شهرام اسلامی آموزش هایی را در مورد متوقف کردن چرخه افکار منفی در افسردگی و ایجاد یک روحیه خوب ارائه می دهد.

نظر بدهید