قبلی

شیب

کتاب شیب نوشته ست گودین کتاب کوچکی است که هنر ادامه دادن و هنر متوقف شدن را یادتان می دهد. شیب در واقع استعاره ای است از مرحله ای که ” همه در حال درجا زدن هستند “. در این مرحله (یعنی همان شیب) دو راه دارید یا سریعتر تصمیم به رهاکردن کار بگیرد و سراغ کار دیگری بروید یا اینکه بمانید و از شیب رد شوید. این کتاب به شما می آموزد چه موقع کار را ول کنید و چه موقع کار را ادامه دهید تا به موفقیت برسید.
در این کتاب می آموزید که هیچ وقت کاری را که پتانسیل موفقیت بزرگی در آن وجود دارد را صرفا به این خاطر که نمی توانید فشار الان آن را تحمل کنید، ول نکنید. ولی اگر مسیرتان به بن بست ختم می شود، اگر در انتهای مسیرتان پرتگاه وجود دارد، اگر روی پروژه ای کار می کنید که پاداش تکمیل آن پروژه در پایان، ارزش شیب را ندارد، باید در همه این موارد کار را ول کنید.
اگر در ادامه‌ی یک مسیر در زندگی شخصی یا شغلی خود مردد هستید و مانده‌اید که کدام گزینه مناسب‌ تر است، مطالعه‌ی این کتاب می تواند شما را در انتخابتان یاری کند.

ترجمه شده توسط امیر انصاری، نشر آموخته، ۱۳۹۸

نظر بدهید