قبلی

موضوع این دوره:
بررسی و تجزیه و تحلیل اتفاقات زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از قبل ازتولد تا وفات

مدرس: استاد شیخ فضل‌الحق سلیمانی

ویژگی های این دوره:
– بیان تاریخچه مکه مکرمه و جزیرة العرب و ادیان آسمانی گذشته
– بیان درسهای اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی و مدیریتی موجود در سیرت
– شرح و بیان آیات و روایات مختلف مربوط به هر اتفاق
– بررسی آرای سیره نگاران مختلف در یک موضوع معین و بررسی دلایل آنها و بیان قول راجح با ذکر دلیل
– آشنایی هر چه بیشتر با صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم و مطالعه صفات ایمانی و اخلاقی و شیوه زندگی و مجاهدتهای آنان

مدت دوره:
۱۲ ماه برابر با ۵۵ جلسه

ارزیابی:
– در اثنای برگزاری دوره از شرکت کنندگان خواسته می شود تا در برخی از موضوعات مربوطه تحقیقی را ارایه دهند و نظر راجح خود را در آن موضوع مطرح نمایند
– در پایان هر ترم یک امتحان کتبی از تمامی مطالب مطرح شده برگزار می گردد
اعطای مدرک:
– به تمامی عزیزانی که مشارکت فعال در کلاس ها داشته باشند و در امتحانات نیز نمره قابل قبولی کسب نمایند گواهی نامه پایان دوره اعطا خواهد شد.

لینک ثبت‌نام