قبلی

موضوع این دوره:
بررسی و تجزیه و تحلیل اتفاقات و فتوحات دوران خلافت راشده از آغاز خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تا پایان خلافت حسن رضی الله عنه

مدرس: استاد شیخ فضل‌الحق سلیمانی

ویژگی های این دوره:
– بیان فضایل و صفات خلفای راشدین
– بیان جایگاه علمی خلفای راشدین و نقش و تاثیر آنان در تاریخ اسلام
– بیان فتوحات و مجاهدتهای صحابه در سرزمینهای مختلف
– آشنایی با سیاستها و برنامه های مدیریتی خلفای راشدین و فرماندهان و‌ والیان آنان در مناطق مختلف
– بررسی آرای تاریخ نگاران مختلف در یک موضوع معین و بررسی دلایل آنها و بیان قول راجح با ذکر دلیل
– آشنایی هر چه بیشتر با صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم و مطالعه صفات ایمانی و اخلاقی و شیوه زندگی و مجاهدتهای آنان

ارزیابی:
– در اثنای برگزاری دوره از شرکت کنندگان خواسته می شود تا در برخی از موضوعات مربوطه تحقیقی را ارائه دهند و نظر راجح خود را در آن موضوع مطرح نمایند
– در پایان هر ترم یک امتحان کتبی از تمامی مطالب مطرح شده برگزار می گردد

اعطای مدرک:
– به تمامی عزیزانی که مشارکت فعال در کلاس ها داشته باشند و در امتحانات نیز نمره قابل قبولی کسب نمایند گواهی نامه پایان دوره اعطا خواهد شد.

لینک ثبت‌نام