قبلی

موضوع این دوره:
تفسیر آیات توحیدی سوره مباركه الزمر به ویژه آیاتی که به بیان توحید الوهیت می پردازد و نیز پاسخ به برخی از شبهات پیرامون آن

مدرس: دکتر سیدمهدی موسوی

ویژگی های این دوره:
– توضیح و بیان معانی واژگان آیات توحیدی سوره مباركه الزمر
– تفسیر آیات توحیدی از کتاب نفیس سبيل الرشاد في هدي خيرالعباد
– تفسیر آیات توحیدی از دیگر کتب تفسیری معتبر

مدت دوره:
۸ جلسه آموزشی

ارزیابی:
– در اثنای برگزاری دوره از شرکت کنندگان خواسته می شود تا در برخی از موضوعات مربوطه تحقیقی را ارایه دهند
– در پایان دوره یک امتحان کتبی از تمامی مطالب مطرح شده برگزار می گردد
اعطای مدرک:
– به تمامی عزیزانی که مشارکت فعال در کلاس ها داشته باشند و در امتحان نیز نمره قابل قبولی کسب نمایند گواهی نامه پایان دوره اعطا خواهد شد.

لینک ثبت‌نام