قبلی

موضوع دوره:
در این دوره ۶ کتاب از کتاب های مهم توحید که عبارتند از :
نواقص الاسلام،
القواعد الأربع،
الأصول الثلاثة و أدلتها،
كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد
و كشف الشبهات مورد آموزش و تحقیق قرار خواهد گرفت.

مدرس: دکتر سیدمهدی موسوی

ویژگی های دوره:
– آموزش متن اصلی کتب شش گانه به همراه بهره گیری از شروح آموزشی برای غنای هرچه بیشتر دوره که عبارتند از:
• دروس فی شرح نواقض الاسلام؛ مولف: شیخ صالح الفوزان
• شرح القواعد الأربع ؛ مولف: شیخ عبد المحسن القاسم
• تیسیر الوصول في الأصول الثلاثة و أدلتها؛ مولف: شیخ عبد المحسن القاسم
• حاشیة کتاب التوحید؛ مولف شیخ عبدالرحمن القاسم
• شرح کشف الشبهات؛ مولف: شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ

– مطابق با سرفصل های مطرح شده در کتاب ، موضوعات مختلف تحقیقی به شرکت کنندگان برای فهم و تعمق بیشتر داده می شود که موظف به تهیه و ارایه آن در زمان بندی مشخص شده هستند.

مدت دوره: ۱۲ ماه

ارزیابی:
– ارزیابی مقالات تحقیقی ارایه شده در طول دوره.
– در پایان هر کتاب یک امتحان کتبی از تمامی مطالب مطرح شده برگزار می گردد
– مشارکت فعال در کلاس ها
اعطای مدرک:
کسانیکه با موفقیت دوره را به پایان برسانند، سند متصل کتب ششگانه به همراه گواهی نامه پایان دوره از طرف آکادمی کلمه و نیز مرکز تحقیقات سلف در مکه مکرمه اعطا می گردد.

لینک ثبت‌نام