قبل از ثبت نام با دوره های آموزشی تجوید و تحفیظ آشنا شوید.

برای آشنایی با جزئیات دوره ها به صفحه آشنایی با معهد قرآن مراجعه کنید
برای آشنایی با جزئیات دوره ها به صفحه آشنایی با معهد قرآن مراجعه کنید

دوره یک ساله

مهلت ثبت نام در دوره یک ساله علوم اسلامی و زبان عربی به پایان رسیده است.