قبلی

دوره آموزشي احكام تلاوت قرآن كريم

موضوع دوره:
آموزش قواعد و اصول روخوانى و تجويد قرآن كريم در سه مرحله مقدماتي، متوسط و پيشرفته در كلاس هاى مستقل براى خواهران و برادران

ویژگی های دوره:

– آموزش قواعد روخواني و تجويد
– تمرين و تطبيق قواعد
– تصحيح قراءت قرآن كريم

ارزیابی و اعطای مدرک:
– در اثنای برگزاری دوره از شرکت کنندگان امتحانات شفاهي متناوب گرفته مي شود و در پايان دوره يك امتحان شفاهي جامع به عمل خواهد آمد.

لینک ثبت‌نام